Chemická legislativa 2017, 26.1.2017, Praha

enviweb-logo-tisk-velke-colorRok 2017 bude bez pochyby ve znamení příprav na registraci chemických látek podle nařízení REACH. Novinky přináší i jiné legislativní předpisy. Na tradiční „novoroční“ konferenci se seznámíte s novinkami v chemické legislativě za účasti pracovníků státní správy, kontrolních orgánů a vašich kolegů z průmyslové praxe. Přijďte načerpat nové poznatky, diskutovat s kolegy a podělit se o Vaše zkušenosti!

Záštitu nad konferencí převzal Svaz chemického průmyslu ČR. Mediálním partnerem je portál Enviweb a magazín Průmyslová ekologie.

Rámcový program konference

 • CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR – REGULACE VS BUDOUCNOST
 • CHEMICKÉ LÁTKY – NAŘÍZENÍ REACH A CLP
  • Informace z výborů ECHA (MSC, RAC, SEAC) a Správní Rady ECHA
  • Podpora MSP v přípravě na registraci
  • Kontrolní činnost v oblasti chemických látek a směsí
  • SVHC látky
  • Endokrinní disruptory
 • BIOCIDY
  • Nařízení EP a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
  • Zákon o biocidech
  • Biocidy in-situ
 • PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ
 • DALŠÍ TÉMATA A INFORMACE
  • Hodnocení rizik chemických látek
  • Informační požadavky pro registraci v roce 2018
  • Zkušenosti kolegů z podniků s implementací REACH
  • Diskuze, konzultace s odborníky na chemickou legislativu
Termín: 26.1.2016, 9.00 – 16.00
Místo konání: Rosmarin Business Center
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 Holešovice
mapa
Termín pro závazné přihlášení: 20.1.2017 do 12:00
Způsob přihlášení: ONLINE formulářem
Ke stažení: Pozvánka

Program – aktualizováno!

Prezentace

Účastníci jsou přijímáni dle pořadí došlých přihlášek. V ceně je zahrnuto drobné občerstvení v průběhu semináře a oběd.

Přihláška

Cena za účast na konferenci je: 3300 Kč*

*Pro zaměstnance členských organizací SCHP ČR, přidružených federací SCHP ČR (AVNH ČR, SCHOD ČR, ČAČS, CCPA) a smluvní klienty ReachSpektrum, s.r.o. činí poplatek za konferenci 2900Kč. Před odesláním přihlášky zkontrolujte zaškrtnutí příslušného políčka.

Přihlásíte-li se do 31.12.2016 automaticky obdržíte slevu ve výši 10 % jako bonus za včasnou registraci! Stejnou slevu obdržíte při registraci dvou a více účastníků ze stejné společnosti.

Po odeslání registrace přijde na Vámi zadaný email výzva k platbě a na naši adresu potvrzení registrace. V případě, že máte s přihlášením jakýkoliv problém, neváhejte nás kontaktovat

Připravovaná školení