Důležité upozornění

Dobrý den,

z důvodu technických problémů se k nám dočasně nedovoláte. Raději nám, prosím, pošlete email na info@reachspektrum.eu. Děkujeme.

Vaše ReachSpektrum

REACH-IT 3.0 a IUCLID6

Systém REACH-IT je centrálním bodem komunikace s ECHA a plněním povinností plynoucích z nařízení REACH a CLP. Pouze za pomoci těchto nástrojů je možné provádět předregistrace, registrace chemických látek podle REACH, oznamovat klasifikaci a označení dle článku 40 nařízení CLP nebo oznamovat SVHC látky v předmětech.

Oba zmíněné IT systémy prošly k 21/6/2016 zásadními změnami. V současné době pro naše stálé klienty pracujeme na převedení jejich registračních dokumentací do IUCLID6 a aktualizujeme nastavení uživatelských účtů v REACH-IT 3.0. V případě, že se Vás používání některého ze zmíněných IT nástrojů týká, doporučujeme Vám kurz:

Rovněž jsme připraveni Vám poskytnout podporu při instalaci IUCLID6 přímo na Vašem pracovišti nebo zajisti kurz v regionu. Napište nám pomocí formuláře zde.

Projekt MSP 2018

ReachSpektrum zvítězilo ve výběrovém řízení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR veřejné zakázky „Podpůrné aktivity pro MSP spojené s přípravou registrační dokumentace v r. 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve znění pozdějších předpisů (nařízení REACH)“.

Obsahem zakázky je realizace 4 workshopů a 16 konzultačních dnů, které mají za cíl pomoci zejména malým a středním podnikům v přípravách na registraci vyráběných a dovážených chemických látek podle nařízení REACH v roce 2018.

Podrobné informace o projektu, workshopech a konzultacích naleznete v této části.

Konference "Chemická legislativa 2016", Praha, 21.1.2016

 

Pokyny pro dodavatele předmětů

ReachSpektrum ve spolupráci s Českou informační agenturou pro životní prostředí CENIA připravilo překlad příručky, která na řadě příkladů vysvětluje povinnosti pro dodavatele předmětů v rámci nařízení REACH včetně určování obsahu SVHC látek. Originální znění připravily zahraniční asociace chemického průmyslu a následných uživatelů.

Pokyny pro dodavatele předmětů, ČJ, pdf, cca 2,3 MB

1 2 3 4